Idegen nyelv

Sági Lajos angol tananyagai

Present simple!
Present perfect!
Melléknévfokozás – szabályai
Melléknévfokozás – játék
A birtoklás kifejezése az angolban
Egyszerű és folyamatos jelen
Egyszerű és folyamatos múlt
Egyszerű jelen (nyelvtani magyarázat)
Egyszerű múlt (nyelvtani magyarázat)
Gyakorló mondatok (vegyes)
Módbeli segédigék
Some-Any-No
Személyes névmások és a létige

Hosszú olvasmányok

Project 2
Stone Soup

Project 3
Our Trip to London
The Tailor of Swaffham
Ambitions
Making People Aware
Ashley’s camera


 

Tabello

Duolingo

learnenglish.britishcouncil.org

rosettastone.eu

LINGO HUT – 8 világnyelv ingyen

5 perc angol

nyelvipercek

Az egyik legjobb felolvasó program

Professor Garfield – Hangos felolvasó program

Szótanuló oldal

Digital Dialects – idegen nyelvi játékok (50 nyelven, magyarul is!)

http://angolnyelvtanulas.shp.hu Hatékony angoltanulás

Gyermekdalok ( 56 db flash video)

Lyrics Training

Angol szavak kiejtése

Egy jó hangos online szótár

100 szó – Ingyenes kezdő angol nyelvtanfolyam (nagyon jó)

http://www.real-english.com/new-lessons.asp

BME Nyelvvizsgaközpont

Akasztófa

Betűzés

Szövegértés

Online Angol Tanszék

http://www.angoltanszek.hu/TUT/tut.php?sw=b

Többszáz fejezetre bontott ingyenes oktatóanyag-gyűjtemény, melyben a részletesen elmagyarázott nyelvtani szabályok, bemutatott kifejezések és szóhasználat mellett színesítésképpen aktuális nyelvi jelenségek ismertetése és szórakoztató stílusú nyelvi észrevételek is olvashatóak.

5 perc angol

http://www.5percangol.hu/

A hírlevél mellett részletes nyelvtani anyagok, kis képes szótár, valamint igényes kivitelű letölthető tananyagok és mp3-formátumú hanganyagok érhetőek el a weblapon.

MyWords

http://www.mywords.hu/

Online szótanulás meghallgatható kiejtéssel; nyelvtani áttekintés; tesztsorok; az állásinterjú szókincse, kifejezései.

Open Wings

http://www.openwingsenglish.hu/

Angol nyelvtani leírások, feladatokkal és magyarázatokkal; egyéb gyakorlatok (szövegértés, hallás utáni értés).

English.Specialist

http://english.specialist.hu/

Online nyelvtani, szókincs-ellenőrző tesztek és gyakorló feladatok alapfokon és középfokon; kulturális kvízek, játékok.

Tudásszint-felmérő tesztek

http://www.doubleenglish.hu/view/main/11.html

Négy angolteszt a nyelvismereti szint gyors felméréséhez.

Angol tesztek

http://www.kisalfold.hu/angol_tesztek/

Interaktív tesztsorok: szókincs, nyelvtan, olvasási készség, helyesírás, hallott szöveg értése, kulturális és országismereti kérdések.

Napi Nyelvi Frissítő

http://www.napinyelvifrissito.hu/en/

Napról napra friss szövegértési feladatok ellenőrző kérdésekkel.

Sulinet Nyelvek

http://www.sulinet.hu/nyelvek/?nyelv=angol

A Sulinet kicsit kaotikus, de gazdag tartalommal bíró angolnyelvi oldalain szókincsfejlesztés, középfokú és felsőfokú feladatok, nyelvvizsga- és felvételi-előkészítő tananyagok és feladatsorok, szórakoztató és interaktív anyagok egyaránt megtalálhatóak.

BBC

http://www.bbc.co.uk/hungarian/learningenglish/

Angol nyelvleckék – hírekben előforduló kifejezések megértése, EU-szókincs, üzleti angol, mindennapos társalgás nyelvezete, divatos szavak, videó- és hanganyagok gazdag kínálata igazán autentikus forrásból.

HowJsay – angol kiejtés-szótár

http://www.howjsay.com/

Beírod az angol szót, megkapod a szó kiejtését.

Book2 magyar-angol kezdőknek

http://www.goethe-verlag.com/book2/HU/index.htm

Ingyenesen letölthető audio-fájlok egy 100 rövid fejezetből álló alapszintű angol kurzushoz. Az egyes szavak/mondatok magyarul, majd angolul hangzanak el – kiváló gyakorlási lehetőség autóba vagy útközben mobilon hallgatáshoz.

EnglishLearner.com

http://www.englishlearner.com/

Interaktív nyelvtani és szókincs-ellenőrző tesztek és feladatok, illetve akasztófa-játékok kezdő, középhaladó és haladó szinten.

English-Test.net

http://www.english-test.net/

Rengeteg ingyenes interaktív angolteszt kezdőtől haladó szintig: nyelvtan, szinonímák, üzleti angol, köznyelvi fordulatok, gyakori hibák.

British Council

http://www.learnenglish.org.uk/

Gazdag, bár nehezen áttekinthető tananyag-választék felnőtt nyelvtanulók és gyerekek számára. Különösen a gyerekeknek szánt anyagok színvonalasak: mókás játékok, zenehallgatás, egyszerű sztorik olvasása képregény-szerű kivitelben (sőt rövid olvasmányok interaktív összeállítása).

English Language Listening Library Online (ELLLO)

http://www.elllo.org/

Kellemes tempójú, nem túl bonyolult párbeszédek, igaz nem mindig anyanyelvi alanyokkal, hanem angolul jól beszélő külföldiek között. A meghallgatható beszélgetések szövege leírva is követhető.

Randall’s ESL Cyber Listening Lab

http://www.esl-lab.com/

Tesztek és feladatok, melyek egy-egy online hangfelvétel meghallgatására épülnek – annak anyagát ellenőrzik és dolgozzák fel.

Simple English News

http://www.simpleenglishnews.com/

Rövidhírek mindenféle közéleti, politikai témában, melyek szövege egyszerre hallgatható és olvasható – párszavas szószedettel kiegészítve.

English at home

http://www.english-at-home.com/

Nyelvtani és igeidőkkel kapcsolatos leírások; élőbeszédben használatos fordulatok szituáció szerint csoportosítva. Tematikus angol szókincs részletes magyarázatokkal, szólások és kifejezések, illetve néhány egyszerűbb kvíz és teszt.

SpeakSpeak

http://www.speakspeak.com/html/d_resources.htm

Interaktív nyelvtani feladatok és elsősorban üzleti szókincsre kihegyezett tananyagok.

Self-Study Quizzes for ESL Students

http://a4esl.org/q/h/

Többszáz online teszt: nyelvtan, azonos hangzású szavak, tematikus szókincs, kifejezések és phrasal verb-ök.

Englishpage

http://www.englishpage.com/

Rengeteg feleletválasztós és kitöltős feladat, átfogó nyelvtani magyarázatok. Szókincsbővítés és a tanult szavak szövegben történő felhasználása. Szószedet rendhagyó igékből, ige + elöljárószó kapcsolatokból.

UsingEnglish

http://www.usingenglish.com/

Tananyagok, nyelvtani útmutatók, feladatok gazdag választéka diákoknak és tanároknak. Szövegértési gyakorlatok ellenőrző teszttel, kezdő és középhaladó szintű kvíz-sorok.

EnglishClub

http://www.englishclub.com/learn-english.htm

Tananyagok és kvíz-feladatok az angoltanulás szinte minden témakörében (nyelvtani szabályok, szókincs, kiejtés, olvasás, írás, beszédértés).