Versek

Ady Endre: Az én magyarságom

Ady Endre: A harmadik emeletre

Ady Endre: Az eltévedt lovas

Ady Endre: Az õs Kaján

Ady Endre: E nagy tivornyán

Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet

Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára

Ady Endre: Ének a Visztulán

Ady Endre: Góg és Magóg…

Ady Endre: Intés az õrzõkhöz

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdõn

Ady Endre: Magyar jakobinus dala

Ady Endre: Párisban járt az õsz

Ady Endre: Sappho szerelmes éneke

Ady Endre: Vízió a lápon

Áprily Lajos: Intés a kutyának

Babits Mihály: Az elbocsátott vad

Babits Mihály: Balázsolás

Babits Mihály: Egy filozófus halálára

Babits Mihály: Esti kérdés

Babits Mihály: Jónás imája

Babits Mihály: Jónás könyve

Babits Mihály: Mint különös hírmondó

Babits Mihály: Olyan az életünk

Babits Mihály: Csak posta voltál

Babits Mihály: Õsz és tavasz között

Babits Mihály: Vágyak és soha

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra

Baka István: Mefisztó keringõ

Baka István: Uram én itt vagyok

Baka István: Vadszõlõ

Bakucz József: Apolló és Anyolló

Bakucz József: Órák

Balla Zsófia: Úszik a földben

Bella István: Szeretkezéseink

Bertók László: Sírni szeretnénk, mint az emberek

Czóbel Minka: Virrasztó

Csanádi Imre: Csillagforgó

Catullus: Szerelem és gyűlölet

Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa

Csorba Gyõzõ: Költõk, fiatalok

Domonkos István: Kormányeltörésben

Dsida Jenõ: A sötétség verse

Dsida Jenõ: Esti teázás

Dsida Jenõ: Hálóing nélkül

Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus

Dsida Jenõ: Út a kálváriára

Dsida jenő: A tó tavaszi éneke

Erdély Miklós: Baal-Sém Tov homloka a zsámolyon

Erdély Miklós: Metán

Erdélyi József: Lovaspóló a Vérmezõn

Faludy György: Ballada a Senki Fiáról

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez

Fáy Ferenc: Missa Hungarica

Fáy Ferenc: Keresztút

Füst Milán: A magyarokhoz

Füst Milán: Öregség

Gáll Attila: Maldoror hangján

Gergely Ágnes: Az „Ágnes asszony” költõjéhez

Gulyás Pál: Búcsú a Mestertõl

Határ Gyõzõ: A Popmester három hadarórigmusa

Hervay Gizella: Gyalogzsoltár

Illyés Gyula: Árpád

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

Illyés Gyula: Bartók

Illyés Gyula: Haza, a magasban

Illyés Gyula: Hiány a kéziratban

Illyés Gyula: Örök s mulandó

Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban

Jékely Zoltán: Apa-váró

Jékely Zoltán: Madár-apokalipszis

József Attila: (Karóval jöttél…)

József Attila: „Költõnk és kora”

József Attila: a Flóra 1–5. ciklus 2. verse „Rejtelmek ha zengenek…”

József Attila: A Medáliák és az Eszmélet.

József Attila: Emberek

József Attila: Eszmélet

József Attila: Hazám

József Attila: Nagyon fáj

József Attila: Nyár

József Attila: Óda

József Attila: Õsz

József Attila: Ritkás erdõ alatt

József Attila: Talán eltûnök hirtelen

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából

Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb

Juhász Ferenc: Meggyötört, szomorú arcod

Juhász Ferenc: Rezi bordal

Juhász Gyula: A démonhoz

Juhász Gyula: Anna örök

Juhász Gyula: Milyen volt…

Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

Karinthy Frigyes: Elõszó

Karinthy Frigyes: Martinovics

Karinthy Frigyes: Mint aki halkan belelépett…

Karinthy Frigyes: Nihil

Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek

Kassák Lajos: Számozott versek, 70 („A virágnak agyara van…”)

Király László: Sehideg

Kormos István: Fehér virág

Kormos István: Október

Kormos István: Vonszolnak piros delfinek

Kosztolányi Dezsõ: Ének a semmirõl

Kosztolányi Dezsõ: Hajnali részegség

Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd

Kosztolányi Dezsõ: Harsány kiáltások tavaszi reggel

Kosztolányi Dezsõ: Szeptemberi áhítat

Kosztolányi Dezsõ: Üllõi-úti fák

Kovács András Ferenc: Missouri Weekend

Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus

Kukorelly Endre: Járás

Lászlóffy Aladár: De szép is volt (A Hétben jelent meg nemrég)

Lászlóffy Aladár: Fehér kakas a hóhullásban

Lászlóffy Aladár: Hallod-e te sötét árnyék

Lászlóffy Aladár: Mint tükre elõtt a komédiás…

Márai Sándor: Halotti beszéd

Márai Sándor: Karácsony (?) – az 1956–os vers;

Nadányi Zoltán: Körmenet

Nadányi Zoltán: Mariann a kádban

Nadányi Zoltán: Piripócs

Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum

Nagy László: Én fekszem

Nagy László: József Attila!

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet?

Nagy László: Menyegzõ

Nagy László: Menyegzõ; Vérugató tündér

Nagy László: Rege a tûzrõl és a jácintról

Nagy László: Te szeress engem

Nagy László: Versben bujdosó

Nemes Nagy Ágnes: Ekhnaton jegyzeteibõl

Nemes Nagy Ágnes: Ész

Nemes Nagy Ágnes: Fák

Nemes Nagy Ágnes: Istenrõl

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Nemes-Nagy Ágnes: A szabadsághoz

Oravecz Imre: A chicagoi magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása

Orbán Ottó: A magyar népdalhoz

Parancs János: Portölcsér

Parti Nagy Lajos: Rókatárgy alkonyatkor

Páskándi Géza: Az örömrontó angyal

Petri György: Csak egy személy

Petri György: Egy õszi levélre

Petri György: Sári, ne vigyorogj rajtam

Pilinszky János: Apokrif

Pilinszky János: Francia fogoly

Pilinszky János: Mire megjössz

Pilinszky János: Napló

Pilinszky János: Ne félj

Pilinszky János: Négysoros

Pilinszky János: Ravensbrücki passió

Pilinszky János: Van ilyen

Rába György: Echó

Radnóti Miklós: December

Radnóti Miklós: Erõltetett menet

Radnóti Miklós: Himnusz a békérõl

Radnóti Miklós: Nem tudhatom

Rákos Sándor: Sirató

Ratkó József: Tánc

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!

Sinka István: Anyám balladát táncol

Sinka István: Lovasok opál mezõkön

Sinka István: Szigetek könyve

Szabó Lõrinc: Tücsökzene

Szabó Lõrinc: A földvári mólón

Szabó Lõrinc: Babits

Szabó Lõrinc: Ima a gyermekekért

Szabó Lõrinc: Mozart hallgatása közben

Szabó Lõrinc: Omló szirtrõl

Szabó Lõrinc: Semmiért egészen

Székely János: A vesztesek

Székely Magda: Kõtábla

Szép Ernõ: Adjátok vissza

Szép Ernõ: Október

Szepesi Attila: Ars amatoria

Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában

Szilágyi Domokos: Circumdederunt

Szilágyi Domokos: Magyarok

Szilágyi Domokos: Szegénylegények

Szilágyi Domokos: Vád

Sziveri János: Bábel

Sziveri János: Rákrománc

Szõcs Géza: Csontváry és Kafka találkozása

Szõcs Géza: Szõnyeg a kolozsvári utcán

Szõcs Géza: Virradat a víz alatt

Szõcs Géza: Waldemar Daa lányai

Tandori Dezsõ: A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz

Tandori Dezsõ: A semmi kéz

Tandori Dezsõ: Egy talált tárgy megtisztítása

Tandori Dezsõ: Halottas urna két füle E. E. Cummings magángyûjteményébõl

Tandori Dezsõ: Levél Tihanyból – Kosztolányinak

Tandori Dezsõ: Töredék Hamletnek

Térey János: Hedvig hagyományai – Családi ügy

Térey János: Nürnberg lucskosra ázva

Tornai József: Balaton, Balaton

Tóth Árpád: Az öröm illan

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

Tóth Árpád: Isten oltó-kése

Tóth Árpád: Lélektõl lélekig

Tóth Bálint: Magyar litánia

Tûz Tamás: Amoris via Dolorosa

Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz

Veress Miklós: Vakügetés

Vitéz György: Missa Agnostica

Weöres Sándor: Anyámnak

Weöres Sándor: Az elveszített napernyõ

Weöres Sándor: Fogak tornáca

Weöres Sándor: Hála-áldozat

Weöres Sandor: Harmadik szimfónia

Weöres Sándor: Le journal

Weöres Sándor: Mahruh veszése

Weöres Sándor: Odysseus énekei

Weöres Sándor: Rongyszõnyeg

Weöres Sándor: Valaki hí

Weöres Sándor: Valse Triste

Weöres Sándor: Graduale II.

Zelk Zoltán: Sirály