Informatika_6.

NKP Informatika 6 – okostankönyv

Informatika 6. tankönyv

Videotanár – digitális tananyag 6. osztály


TARTALOMJEGYZÉK

Az informatikai eszközök használata
1Bevezetés, balesetvédelem4
2
Informatika terem rendje A B C
Digitális világunk
3Ismerkedés a számítógéppel A B C D E F G H I6
4Az operációs rendszer A B C D E F Z11
5Az adattárolás és mértékegységei A B C D14
6Összefoglalás A B C D E F G H I J 16
7Felmérés
Infokommunikáció
8Netezzünk! I. A B C18
9Netezzünk! II.19
10Elektronikus levél A B C20
11„Digitális lábnyom” A B C D22
12Szabadon hozzáférhető információforrások A B C D E24
Alkalmazói ismeretek
13Bemutatókészítés I.28
14Bemutatókészítés II.28
15Félévi felmérés
Számítógépes grafika
16Számítógépes grafika I.34
17Számítógépes grafika II.35
18Számítógépes grafika III.36
19Kiadványszerkesztés I.41
20Kiadványszerkesztés II.42
21Adatfeldolgozás I.45
22Adatfeldolgozás II.46
Problémamegoldás informatikai eszközökkel
23Problémamegoldás, algoritmizálás I.48
24Problémamegoldás, algoritmizálás II.49
25Problémamegoldás, algoritmizálás III.49
26Scratch programozás I.52
27Scratch programozás II.54
28Micro:bit programozás56
Információs társadalom
29Adataink védelme 60
30Biztonságban vagyok a neten – jogaim62
31Elektronikus szolgáltatások64
32Összefoglalás66
Könyvtári informatika
33Az információk tárháza I.68
34Az információk tárháza II.69
35Információkeresési technikák I. 70
36Információkeresési technikák II.71
37Év végi felmérés