Gardneri intelligencia tesztek

Csak letöltés után tölthető ki, online nem!

Fájl/Letöltés/Microsoft Excel (.xlsx) formátumban

Mobil eszközön a Google Táblázattal nyitható meg.

Teszt gyerekeknek

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPvw0mryM-5jqPFmW73Ulxi_R8RzalK4aTbpABqFW7g/edit?usp=sharing


Teszt felnőtteknek

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16gmS4qEQY2tT2SdtVy0RKqztrv6UX_BdrKu5Kqmw1zk/edit?usp=sharing


Howard Gardner az 1980-as évek végén hét kategóriába (intelligenciába) sorolta az emberi
képességeket, ezzel kiszélesítette az 1900-as évek elejétől értelmezett intelligencia fogalmát.
Gardner intelligenciatípusai:

 1. Nyelvi intelligencia – azt jelenti, hogy valaki könnyedén használja anyanyelvét, és könnyen sajátít el nyelveket, alkotó módon használja a nyelvet. Fogékony a szavak és a nyelv hangzói, struktúrája, jelentései és funkciói iránt.
 2. Logikai-matematikai intelligencia – az érvelést, számolást és a logikus gondolkodást lehetővé tévő képesség; ezt mérik a hagyományos tesztek. Fogékonyság, tehetség jellemző rá a logikai vagy numerikus sémák felismerésére, könnyen birkózik meg az érvelések hosszú sorával.
 3. Tébeli intelligencia – ide tartozik a műszaki-mérnöki gondolkodás, a térképeken és útvonalakon való tájékozódás, a művészi területen és a gyakorlati szakmák szintjén a terek, két- és háromdimenziós alakzatok formálása, illesztése.
  A vizuális-térbeli világ pontos észlelésének és a kezdeti észlelések transzformálásának képessége jellemző rá.
 4. Testi-mozgásos (pszichomotoros) intelligencia – a test egészével történő mesteri bánásmód (sportolás, tánc, pantomim), fogékonyság a mozdulatok, bonyolult
  mozdulatsorok könnyű elsajátítására.
  A mozdulatok irányításának és a tárgyakkal való
  ügyes manipulációnak a képessége ez.
 5. Zenei intelligencia – hangok sorozatának könnyed megjegyzése, átalakítása, hangsorozatok és harmóniák közti különbségtétel, hangszerjáték, éneklés, dallamszerzés.
  A ritmus, a hangmagasság és hangszín produkálásának és értésének a képessége, a zenei kifejezés formáinak megbecsülése.
 6. Interperszonális (társas) intelligencia – képesség arra vonatkozóan, hogy befolyásoljon az egyén másokat, meggyőzzön saját elképzeléseiről; empátia, érzékenység mások problémái iránt. Más emberek hangulatainak, temperamentumának, motivációinak és vágyainak felismerése és az ezekre való megfelelő válaszadás képessége.
 7. Intraperszonális intelligencia – képesség arra, hogy saját élményeit művészi úton vagy a nyelv segítségével nem művészi módon (filozófia, naplóírás) kifejezze. Az érzelmek,
  gondolatok és a viselkedés, a személyes életfelfogás, értékek, életcélok észlelésének és elemzésének képessége a mindennapi életben. Hozzáférés ez az ember saját érzelmi
  életéhez, az érzelmek közötti különbségtétel képessége, a saját erősségek és gyengeségek ismertetése.